Werkwijze en spelregels Stichting Leergeld

Samenwerking Stichting Leergeld - NABA Nijmegen.

 • Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld, waarna een intermediair wordt ingezet om de aanvraag te behandelen;
 • Alle aanvragen verlopen via een intermediair van Stichting Leergeld. Op een andere wijze kan geen aanvraag worden gedaan;
 • De intermediair dienst de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt een aanvraag niet behandeld;
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
 • Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouder(s) en of verzorger(s) dit noodzakelijk maakt;
 • Stichting Leergeld biedt hulp indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering tot 120% van het bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput;
 • Bijdragen voor lidmaatschap van een (sport)vereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de (sport)vereniging;
 • Het Jeugdsportfonds/Stichting Leergeld keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s);
 • De bijdrage die Stichting Leergeld per 12 maanden betaalt, bedraagt maximaal € 225,- per kind;
 • Contributie voor een jeugdlid bedraagt bij NABA € 180,- en voor een lid ouder dan 16 jaar € 300,-. Hiervoor zult u zelf € 75,- bij moeten betalen om de jaarcontributie te voldoen;
 • NABA doet alleen financiële zaken met stichting leergeld, en zal geen geld retourneren aan ouders indien hier een reden voor is.

Hieronder de route die boks vereniging NABA hanteert m.b.t. Stichting Leergeld:

 1. Inschrijfformulier NABA invullen;
 2. Betalen € 25,- inschrijfgeld, in ontvangst nemen materialen;
 3. Aangeven of betaling via stichting leergeld gaat (vul dit bij opmerking in);
 4. Ouders nemen zelf contact op met leergeld via bovenstaande gegevens;
 5. NABA stuurt leergeld een bewijs van inschrijving, en specificeert de jaarkosten;
 6. Leergeld neemt contact op met ouders voor een afspraak met de intermediair;
 7. De intermediair handelt de aanvraag af en keurt deze goed of niet goed;
 8. Stichting leergeld neemt contact op met NABA omtrent de betaling;
 9. NABA geeft u een bericht wanneer de betaling ingaat, en vanaf dat moment kan uw zoon/dochter deelnemen aan de trainingen van NABA, eerder is dit niet mogelijk.

Stichting leergeld

Stichting leergeldOuders/verzorgers kunnen voor een aanvraag contact opnemen met Stichting Leergeld via 024-2327644 of e-mail secretariaat@stichtingleergeldnijmegen.nl. Medewerkers van Stichting Leergeld nemen na ontvangst van de aanvraag snel contact op met de aanvrager. Alle aanvragen worden door de Stichting Leergeld in vertrouwelijkheid behandeld.